En väg till ungas framtid

Ta reda på mer vad vi gör

Våra boenden & ungdomscoaching

Träningslägenheter

Våra träningslägenheter vänder sig till unga vuxna och vuxna som har behov av boende och socialt stöd för att bygga upp ett självständigt liv.

Läs mer

Stödboende

Vårt stödboende ligger på Lidingö i Stockholm som är en lugn och trygg kommun med bra skolor och föreningsliv.

Läs mer

Ungdomscoaching

Ung Invests coachningsprogram verkar för att stötta ungdomar med social problematik att lämna kriminalitet och missbruk.

Läs mer

Våra värderingar

Våra värderingar på Ung Invest Omsorg är väldigt viktiga
för att både vi och du ska känna oss nöjda.

Kompetens

Våra arbetsmetoder är evidensbaserade. Vi sätter högt värde på adekvata utbildningar och personlig lämplighet på all personal.

Glädje

Vårt arbete ska genomsyras av glädje där klienterna blir inspirerade och motiverade av personal och den sociala kontext som vi erbjuder.

Engagemang

Vi strävar efter att överträffa våra uppdragsgivare och klienters förväntan på vår verksamhet. Brinnande engagemang med ett ödmjukt tillmötesgående är självklart för oss.

Har du frågor om Ung Invest Omsorg
eller vill du veta mer ?

Kontakta oss