Stödboende Coaching Om Ung Invest Kontakt

Om Ung Invest


Mål och riktning

Ung Invests överordnade syfte är att erbjuda kvalitativa vård och omsorgsinsatser. Vår affärside är att erbjuda
individuellt anpassade sociala insatser för alla våra klienter. Vi erbjuder stödboende och ungdomscoaching för
ungdomar samt träningslägenheter för vuxna. Att arbeta utifrån salutogent och värdegrundat förhållningssätt är
kärnan för oss. Vi ser individen i sin helhet som människa och fokuserar på vilka faktorer som främjar
hälsa och välmående.
En av nycklarna till att alla våra klienter lyckas hos oss är att vi tror att alla kan uppnå och upprätthålla
välmående trots tidigare svårigheter i livet. Med detta som uppgångspunkt anpassar vi stödet utifrån individens
behov av stöd i det dagliga livet. Ung Invest är ett ideburet företag som vill vara med och bidra till att trygga
behovet av omsorgstjänster i Sverige.
Vi återinvesterar stora insatser i verksamheten för att säkerhetsställa långsiktighet och kvalitet. Vår vision är att
alla människor har rätt till ett lyckligt och värdigt liv, och vi eftersträvar att vara i framkant med att ta ansvar för
svensk vård och omsorg.

Företagskultur

Våra medarbetares genuina engagemang att bidra till en positiv utveckling och ett bra liv för våra klienter
är det som präglar Ung Invest. För att fortsätta bidra till en ansvarfull och framgångsrik omsorg är det avgörande
att vi lyssnar på våra medarbetare.
På Ung Invest råder det en prestigelös och tillåtande miljö där alla ska känna att dem bidrar och blir lyssnade på.
Vi ska alltid stötta och uppmuntra varandra och behandla alla med respekt och ödmjukhet. Vi tror på solidaritet och
att det endast är tillsammans som vi kan vara en ansvarstagande och ledande aktör inom svensk omsorg.
Samtidigt som vi ställer höga krav på oss som en ansvarfull och engagerad arbetsgivare,
ställer vi höga krav på våra medarbetare att dela vår vision att stötta våra klienter till ett lyckligt och värdigt liv

Ung Invests arbete med systematisk kvalitetssäkring och ledningssytemet.

Ung Invest arbetar med ledningssytem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9.

Medarbetare

Antal anställda

Ung Invest har 7 anställda och verksamheten har sitt säte på Lidingö i Stockholm, likväl som stödboendet.
Våra coacher jobbar rikstäckande.

Utbildningsnivå

I arbete med människor är det av stor vikt att medarbetarna förstår de enskildas behov och kan anpassa omsorgen
efter individen. I Ung Invest finns bred kompetens med bland andra beteendevetare, stödperson, socialpedagoger,
studiecoach och sjuksköterskor. Formell utbildning är viktigt men det är av lika stor vikt att alla medarbetare är
”rätt man på rätt plats” och där spelar personlighet, engagemang och erfarenheter stor roll. Genom dessa faktorer
kan vi erbjuda våra klienter vård av hög kvalitet och våra medarbetare en utvecklande arbetsplats. Vi genomför
kontinuerligt löpande medarbetarsamtal där alla ges tillfälle att dela med sig av sina erfarenheter och funderingar,
för att på så vis kan vi lära av och med varandra.
Likväl erbjuder vi löpande kompetensutveckling inom de områden som önskas för att alla medarbetare skall
uppmanas och stimuleras till att fortsätta utvecklas inom sin yrkesroll.

Kollektivavtal

Ung invest omsorg är kollektivt anslutna till Almega-Vårdföretagarna, som är Sveriges ledande arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn.
På så vis erhåller våra medarbetare förmånliga anställningsformer, försäkringar, ersättningar med mera.

Ägare och styrelseinformation

Ung Invest Omsorg AB
Org.numer: 559120-2865
Bolagsform: Aktiebolag
För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, styrelse och säte
besök gärna Ung Invest Omsorgs företagsinformation på allabolag.se

Styrelse

Lovisa Larsson
Jasmine Al-mashadhi

Ägare

Ung Invest Omsorg AB ägs av Ung Invest Stockholm AB som i sin tur ägs av Linda Magnusson.
Ung Invest Stockholm AB org.nummer: 559065-3175

Bokslut

Vår Årsredovisning finns på Ung Invest Omsorgs företagssida på allabolag.se