Ungdomscoaching Om Ung Invest Ramavtal Kontakt

Om Ung Invest


Mål och riktning

Ung Invest ger stöd till barn och unga samt unga vuxna med social problematik. Vi är i synnerhet mycket
kompetenta att arbeta med barn och unga som har missbruksproblematik och/eller har en kriminell livsstil.
Med brinnande engagemang har vi sedan flera år tillbaka framgångsrikt stöttat barn och unga att lämna
kriminalitet och missbruk. Vi tror på att alla människor har förmåga att leva ett sunt och värdigt liv
oavsett vilka motgångar man har upplevt tidigare i livet.

Det är vårt jobb att stötta och motivera individerna så att de får verktyg, vilja och framtidstro att
nå dit de vill. Vi fokuserar helt och hållet på kvalitet och är en liten organisation med få platser.
Vi garanterar att de ungdomar som placeras hos oss eller tilldelas en ungdomscoach från oss kommer att lyckas.
Det är ett löfte från vår sida till våra ungdomar och uppdragsgivare – en kvalitetsgaranti.

Vi har kompetens att arbeta med de ungdomar som har omfattande problematik och kräver spetskompetens
och mycket stöd. Vi har framgångsrikt hjälpt ungdomar med komplex problematik som tidigare varit placerade
på åtskilliga boenden och institutioner. Vårt mål är att vi ska bli den sista placeringen eller insatsen för ungdomen.

Företagskultur

Våra medarbetares genuina engagemang att bidra till en positiv utveckling och ett bra liv för våra klienter
är det som präglar Ung Invest. För att fortsätta bidra till en ansvarfull och framgångsrik omsorg är det avgörande
att vi lyssnar på våra medarbetare.
På Ung Invest råder det en prestigelös och tillåtande miljö där alla ska känna att dem bidrar och blir lyssnade på.
Vi ska alltid stötta och uppmuntra varandra och behandla alla med respekt och ödmjukhet. Vi tror på solidaritet och
att det endast är tillsammans som vi kan vara en ansvarstagande och ledande aktör inom svensk omsorg.
Samtidigt som vi ställer höga krav på oss som en ansvarfull och engagerad arbetsgivare,
ställer vi höga krav på våra medarbetare att dela vår vision att stötta våra klienter till ett lyckligt och värdigt liv

Kvalité

Ung Invest arbetar systematiskt för att säkerställa hög kvalitet genom hela verksamheten. Med kvalitet menar vi att
verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter. Vi strävar efter att vara i
framkant med hög kvalitet och vara en förebild inom branschen. Nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar för att
säkerställa hög kvalitet.

Kvalitetsdeklaration

Att arbeta med kvalitet är en självklarhet för offentliga och privata verksamheter inom vård och omsorg.
Men fram till idag har det inte funnits en gemensam modell för hur detta ska redovisas.

Branschorganisationen Vårdföretagarna har därför tagit fram en kvalitetsdeklaration, där medlemsföretagen tydligt
beskriver sitt kvalitetsarbete. Målet är att detta blir en norm för hela branschen.

Det här dokumentet – Kvalitetsdeklaration Individ- och familjeomsorg – underlättar ett kunskapsbaserat och välgrundat
val av vård och omsorg. Här kan du exempelvis läsa om hur verksamheten arbetar med evidensbaserad praktik och om
resultaten i enkätundersökningar som brukarna/klienterna har svarat på. Allt för att göra det enklare för dig att jämföra
och välja den verksamhet som passar ditt behov bäst.

Nedan kan du ladda ner våra kvalitetsdeklaration och läsa hur vårt kvalitetsarbete har sett ut år för år.


Ung Invests arbete med systematisk kvalitetssäkring och ledningssytemet.

Ung Invest arbetar med ledningssytem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9.

Medarbetare

Antal anställda

Ung Invest har 7 anställda och verksamheten har sitt säte på Lidingö i Stockholm, likväl som stödboendet.
Våra coacher jobbar rikstäckande.

Utbildningsnivå

I arbete med människor är det av stor vikt att medarbetarna förstår de enskildas behov och kan anpassa omsorgen
efter individen. I Ung Invest finns bred kompetens med bland andra beteendevetare, stödperson, socialpedagoger,
studiecoach och sjuksköterskor. Formell utbildning är viktigt men det är av lika stor vikt att alla medarbetare är
”rätt man på rätt plats” och där spelar personlighet, engagemang och erfarenheter stor roll. Genom dessa faktorer
kan vi erbjuda våra klienter vård av hög kvalitet och våra medarbetare en utvecklande arbetsplats. Vi genomför
kontinuerligt löpande medarbetarsamtal där alla ges tillfälle att dela med sig av sina erfarenheter och funderingar,
för att på så vis kan vi lära av och med varandra.
Likväl erbjuder vi löpande kompetensutveckling inom de områden som önskas för att alla medarbetare skall
uppmanas och stimuleras till att fortsätta utvecklas inom sin yrkesroll.

Kollektivavtal

Ung invest omsorg är kollektivt anslutna till Almega-Vårdföretagarna, som är Sveriges ledande arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn.
På så vis erhåller våra medarbetare förmånliga anställningsformer, försäkringar, ersättningar med mera.

Ägare och styrelseinformation

Ung Invest Omsorg AB
Org.numer: 559120-2865
Bolagsform: Aktiebolag
För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, styrelse och säte
besök gärna Ung Invest Omsorgs företagsinformation på allabolag.se

Styrelse

Lovisa Larsson
Jasmine Al-mashadhi

Ägare

Ung Invest Omsorg AB ägs av Ung Invest Stockholm AB som i sin tur ägs av Linda Magnusson.
Ung Invest Stockholm AB org.nummer: 559065-3175

Bokslut

Vår Årsredovisning finns på Ung Invest Omsorgs företagssida på allabolag.se