Coaching Om Ung Invest Ramavtal Kontakt

Stödboende


Om verksamheten


Ung Invest tillhandahåller ett tryggt och stabilt stödboende med ett helhetskoncept. Lägenheterna är belägna på natursköna Lidingö
med närhet till kommunala medel. Verksamheten vänder sig till ungdomar 16 - 20 år med psykosocial problematik, sociala problem,
kriminalitet och missbruk och som har ett behov av ett boende med individuellt utformat stöd. Efter det att klienten har varit placerad
hos oss skall denne:


Vi arbetar utifrån varje individs vårdplanering på ett kvalitativt och flexibelt sätt. Tillsammans med Socialtjänst och klient identifierar tilldelad kontaktperson dennes behov av stöd och planerar för hur stödet ska genomföras. Stödet kan innefatta:


Vid behov kan vi erbjuda klienten coaching.
Personal finns tillgänglig dygnet runt för att ungdomarna ska känna trygghet i att alltid ha tillgång till personal vid behov.
Lägenheterna är fullt möblerade och utrustade med TV och internet. När klienten flyttar in gör vi ett basinköp av livsmedel och hygienartiklar.

InskrivningsförfarandeUppföljning


Kontinuerliga uppföljningsmöten genomförs där socialhandläggare, klient och kontaktperson deltar. Insatsen utvärderas och vid behov revideras genomförandeplanen.
Enligt överenskommet tidsintervall med uppdragsgivare delges ansvarig handläggare rapporter som sammanfattar klientens utveckling och situation.


Ung Invest stödboende har tillstånd hos ispektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva stödboende och står därmed under myndighetens tillsyn i arbetet med målgruppen.