Ungdomscoaching Om Ung Invest Ramavtal Kontakt

Stödboende


Om verksamheten


Vårt stödboende ligger på Lidingö i Stockholm som är en lugn och trygg kommun med bra skolor och föreningsliv.
Här ges ungdomar bästa möjliga förutsättningar att lyckas skapa sig en sund tillvaro. Vi är ett litet stödboende
med fåtal platser. Vi prioriterar kvalitet framför kvantitet. Vi ser till att alla som placeras hos oss får det
bästa stödet utifrån problematik och behov.

Vår målgrupp är ungdomar 16-25 år med social problematik. Vi har spetskompetens att arbeta med ungdomar som har
en kriminell livsstil och/eller missbruk. Vi har lång erfarenhet av att jobba med målgruppen.
Under flera år har vi framgångsrikt hjälpt ungdomar att lämna kriminalitet och missbruk.

Tack vare att vi har några av landets bästa ungdomscoacher kan vi arbeta med ungdomar som har en omfattande problematik.
Vi garanterar att vi uppnår goda resultat. klicka här för att läsa mer om ungdomscoaching.

Vi arbetar utifrån varje individs vårdplanering på ett kvalitativt och flexibelt sätt. Tillsammans med Socialtjänst och klient identifierar tilldelad kontaktperson dennes behov av stöd och planerar för hur stödet ska genomföras. Stödet kan innefatta:


Personal finns tillgänglig dygnet runt för att ungdomarna ska känna trygghet i att alltid ha tillgång till personal vid behov.
Ungdomarna bor i egna lägenheter. Lägenheterna är spridda och ligger i vanliga hyresfastigheter och är fullt
möblerade och utrustade med TV och internet. Vid inflytt gör vi ett basinköp av livsmedel och hygienartiklar.

Uppföljning


Kontinuerliga uppföljningsmöten genomförs där socialhandläggare, klient och kontaktperson deltar. Insatsen utvärderas och vid behov revideras genomförandeplanen.
Enligt överenskommet tidsintervall med uppdragsgivare delges ansvarig handläggare rapporter som sammanfattar klientens utveckling och situation.


För placeringsförfrågan eller för ytterligare info är du välkommen att maila eller ringa till oss


placering@unginvestomsorg.se

Alex Jernberg, Placeringssamordnare 0733480938


Ung Invest stödboende har tillstånd hos ispektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva stödboende och står därmed under myndighetens tillsyn i arbetet med målgruppen.