Kvalité

Ung Invest arbetar systematiskt för att säkerställa hög kvalitet genom hela verksamheten. Vårt kvalitetsarbete utgår
ifrån ungdomar, uppdragsgivare, medarbetare och organisation. Vi strävar efter att vara i framkant med hög kvalitet och vara
en förebild inom branschen. Nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar för att säkerställa hög kvalitet.

 

Ungdom

Ett kvalitativt arbete förutsätter att det är klienten som sätts i fokus och får ett personligtbemötande. Vi matchar klient
med kontaktperson och/eller coach för att det skall bli en så kvalitativ kontakt som möjligt. Olika klienter har varierande
behov av stöd och den tid som läggs ner på de. Vi utformar ett schema som baserar på behovet och inte på i vilken utsträckning
som schemat inrymmer tid för klienten. En av våra främsta kvalitéer är att vi är flexibla och fokuserar på lösningar för hållbarhet.
Vårt löfte är att vi inte avslutar insatsen förens målen år uppnådda.
Varje månad får samtliga ungdomar fylla i en självskattning så att vi, de och uppdragsgivare kan följa deras utveckling.

 

Uppdragsgivare

För att vårt arbete ska säkerhetsställas kvalitetsmässigt hos de som anlitar oss är vi väldigt noggranna med att kontinuerligt
uppdatera dessa med vårt arbete och informera om resultaten i det vi gör. Vi skickar månadsrapporter där vi sammanställer
allt och är noggranna med att hålla den kontakt som varje uppdragsgivare önskar. Vidare utför vi fortlöpande kvalitetsundersökningar
där vi stolt kan säga att vi har 100% kundnöjdhet.

 

Medarbetare

För att säkerhetsställa kvalitet för vår personal har vi APT varje månad, där alla ges möjlighet att påverka arbetsplatsen.
Varje kvartal har vi medarbetarsamtal där vardera medarbetare får medverka i utformandet av en individuell mål-plan på arbetsplatsen.
Vår personalgrupp besitter olika utbildningar för att kunna täcka en bredare förståelse och har alla olika utgångspunkter i sin kompetens.
Vi som arbetar är socionomer, beteendevetare, coacher, socialpedagoger.
Vidare erbjuder vi kompetensutveckling och utbildningar för alla våra medarbetare.
Gemensamt för alla som arbetar hos oss är det genuina intresset av att hjälpa samtliga klienter som vi arbetar med.
Vårt jobb är mer än bara ett arbete för oss.

 

Organisation

Med fokus på klient, uppdragsgivare och medarbetare säkerställer vi genomgående kvalité i organisationen.

Ung Invests arbete med systematisk kvalitetssäkring och ledningssytemet.

Ung Invest arbetar med ledningssytem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS2011:9.

Se mer om Ung Invest

Mål och riktning

Ung Invest ger stöd till barn och unga samt unga vuxna med social problematik.

Läs mer

Medarbetare

Se några av våra kollegor som jobbar idag på Ung Invest och hjälper unga.

Läs mer

Kvalité

Ung Invest arbetar systematiskt för att säkerställa hög kvalitet genom hela verksamheten.

Läs mer

Ramavtal

Vi har ramavtal med mer än hundra kommuner i Sverige, du kan se en lista av de här.

Läs mer

Har du frågor om Ung Invest Omsorg
eller vill du veta mer ?

Kontakta oss