Mål och riktning

Ung Invest ger stöd till barn och unga samt unga vuxna med social problematik. Vi är i synnerhet mycket kompetenta att arbeta med barn och unga som har missbruksproblematik och/eller har en kriminell livsstil.
Med brinnande engagemang har vi sedan flera år tillbaka framgångsrikt stöttat barn och unga att lämna kriminalitet och missbruk. Vi tror på att alla människor har förmåga att leva ett sunt och värdigt liv oavsett vilka motgångar man har upplevt tidigare i livet.

Det är vårt jobb att stötta och motivera individerna så att de får verktyg, vilja och framtidstro att nå dit de vill. Vi fokuserar helt och hållet på kvalitet och är en liten organisation med få platser.
Vi garanterar att de ungdomar som placeras hos oss eller tilldelas en ungdomscoach från oss kommer att lyckas.
Det är ett löfte från vår sida till våra ungdomar och uppdragsgivare – en kvalitetsgaranti.

Vi har kompetens att arbeta med de ungdomar som har omfattande roblematik och kräver spetskompetens och mycket stöd. Vi har framgångsrikt hjälpt ungdomar med komplex problematik som tidigare varit placerade på åtskilliga boenden och institutioner. Vårt mål är att vi ska bli den sista placeringen eller insatsen för ungdomen.

Se mer om Ung Invest

Mål och riktning

Ung Invest ger stöd till barn och unga samt unga vuxna med social problematik.

Läs mer

Medarbetare

Se några av våra kollegor som jobbar idag på Ung Invest och hjälper unga.

Läs mer

Kvalité

Ung Invest arbetar systematiskt för att säkerställa hög kvalitet genom hela verksamheten.

Läs mer

Ramavtal

Vi har ramavtal med mer än hundra kommuner i Sverige, du kan se en lista av de här.

Läs mer

Har du frågor om Ung Invest Omsorg
eller vill du veta mer ?

Kontakta oss