Medarbetare

På Ung Invest Omsorg har vi fantastiska kollegor som vi är glada att jobba med.
Tillsammans kämpar vi för en bättre framtid genom att hjälpa och stödja unga.

 

Utbildningsnivå

I arbete med människor är det av stor vikt att medarbetarna förstår de enskildas behov och kan anpassa omsorgen
efter individen. I Ung Invest finns bred kompetens med bland andra beteendevetare, stödperson, socialpedagoger,
studiecoach och sjuksköterskor. Formell utbildning är viktigt men det är av lika stor vikt att alla medarbetare är
”rätt man på rätt plats” och där spelar personlighet, engagemang och erfarenheter stor roll. Genom dessa faktorer
kan vi erbjuda våra klienter vård av hög kvalitet och våra medarbetare en utvecklande arbetsplats. Vi genomför
kontinuerligt löpande medarbetarsamtal där alla ges tillfälle att dela med sig av sina erfarenheter och funderingar,
för att på så vis kan vi lära av och med varandra.
Likväl erbjuder vi löpande kompetensutveckling inom de områden som önskas för att alla medarbetare skall
uppmanas och stimuleras till att fortsätta utvecklas inom sin yrkesroll.

 

Antal anställda

Ung Invest har 10 anställda och verksamheten har sitt säte på Lidingö i Stockholm, likväl som stödboendet.
Våra coacher jobbar rikstäckande.

 

Kollektivavtal

Ung invest omsorg är kollektivt anslutna till Almega-Vårdföretagarna, som är Sveriges ledande arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn.
På så vis erhåller våra medarbetare förmånliga anställningsformer, försäkringar, ersättningar med mera.

Se mer om Ung Invest

Mål och riktning

Ung Invest ger stöd till barn och unga samt unga vuxna med social problematik.

Läs mer

Medarbetare

Se några av våra kollegor som jobbar idag på Ung Invest och hjälper unga.

Läs mer

Kvalité

Ung Invest arbetar systematiskt för att säkerställa hög kvalitet genom hela verksamheten.

Läs mer

Ramavtal

Vi har ramavtal med mer än hundra kommuner i Sverige, du kan se en lista av de här.

Läs mer

Har du frågor om Ung Invest Omsorg
eller vill du veta mer ?

Kontakta oss