Vad vi gör

Ungdomscoaching

Ung Invests coachningsprogram verkar för att stötta ungdomar med social problematik att lämna kriminalitet och missbruk.

Läs mer

Stödboende

Vårt stödboende ligger på Lidingö i Stockholm som är en lugn och trygg kommun med bra skolor och föreningsliv.

Läs mer

Träningslägenheter

Våra träningslägenheter vänder sig till unga vuxna och vuxna som har behov av boende och socialt stöd för att bygga upp ett självständigt liv.

Läs mer

Har du frågor om Ung Invest Omsorg
eller vill du veta mer ?

Kontakta oss