Stödboende

Vårt stödboende ligger på Lidingö i Stockholm som är en lugn och trygg kommun med bra skolor och föreningsliv.
Här ges ungdomar bästa möjliga förutsättningar att lyckas skapa sig en sund tillvaro. Vi är ett litet stödboende med fåtal platser. Vi prioriterar kvalitet framför kvantitet. Vi ser till att alla som placeras hos oss får det bästa stödet utifrån problematik och behov.

Vår målgrupp är ungdomar 16-25 år med social problematik. Vi har spetskompetens att arbeta med ungdomar som har en kriminell livsstil och/eller missbruk. Vi har lång erfarenhet av att jobba med målgruppen. Under flera år har vi framgångsrikt hjälpt ungdomar att lämna kriminalitet och missbruk.

Tack vare att vi har några av landets bästa ungdomscoacher kan vi arbeta med ungdomar som har en omfattande problematik. Vi garanterar att vi uppnår goda resultat. klicka här för att läsa mer om ungdomscoaching.

Vi arbetar utifrån varje individs vårdplanering på ett kvalitativt och flexibelt sätt.
Tillsammans med Socialtjänst och klient identifierar tilldelad kontaktperson dennes behov av stöd och planerar för hur stödet ska genomföras.
Stödet kan innefatta:

  • MI-samtal,
  • stöd med den dagliga livsföringen,
  • medverkan i kontakt med myndigheter, beroendevården och andra samhällsorgan,
  • aktiviteter som kan bidra till en meningsfull fritid,
  • hjälp att etablera och/eller bibehålla sociala relationer,
  • regelbunden tillsyn i det egna boendet.
  • Stöd att kunna planera och ha en fungerande ekonomi.

Personal finns tillgänglig dygnet runt för att ungdomarna ska känna trygghet i att alltid ha tillgång till personal vid behov.
Ungdomarna bor i egna lägenheter. Lägenheterna är spridda och ligger i vanliga hyresfastigheter och är fullt möblerade och utrustade med TV och internet. Vid inflytt gör vi ett basinköp av livsmedel och hygienartiklar.

Uppföljning
Kontinuerliga uppföljningsmöten genomförs där socialhandläggare, klient och kontaktperson deltar. Insatsen utvärderas och vid behov revideras genomförandeplanen.
Enligt överenskommet tidsintervall med uppdragsgivare delges ansvarig handläggare rapporter som sammanfattar klientens utveckling och situation.

För placeringsförfrågan eller för ytterligare info är du välkommen att maila eller ringa till oss.

Ung Invest stödboende har tillstånd hos inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva stödboende och står därmed under myndighetens tillsyn i arbetet med målgruppen.

Har du frågor om Ung Invest Omsorg
eller vill du veta mer ?

Kontakta oss