Träningslägenheter

Våra träningslägenheter vänder sig till unga vuxna och vuxna som har behov av boende och socialt stöd för att bygga upp ett självständigt liv. Klienten ska vara väl orienterad i samhället och i hög grad självständig. Klienten får inte befinna sig i ett aktivt missbruk. Träningslägenheterna lämpar sig väl som utsluss från HVB, stödboende, familjehem, kriminalvård osv.

Lägenheterna är belägna på natursköna Lidingö med närhet till kommunala medel och annan samhällsservice. Alla lägenheter är möblerade och utrustade med TV och internet.

Det överordnade målet med boende i träningslägenhet är att klienten ska utvecklas till en självständig individ som klarar av eget boende. Vid inflytt tillsätts en särskilt kvalificerad kontaktperson som tillsammans med klienten arbetar utifrån socialtjänstens vårdplan. Genomförandeplan upprättas alltid i samråd med klient utifrån vårdplanen som delges socialtjänsten för underskrift.

För placeringsförfrågan eller för ytterligare info är du välkommen att maila eller ringa till oss.

placering@unginvestomsorg.se
Alex Jernberg,
Placeringssamordnare
0733480938

Har du frågor om Ung Invest Omsorg
eller vill du veta mer ?

Kontakta oss