Ungdomscoaching

Ung Invests coachningsprogram verkar för att stötta ungdomar med social problematik att lämna kriminalitet och missbruk.
Kärnan i verksamheten är att vi skapar en genuin och respektfull relation till ungdomen. I början av insatsen ligger fokus främst på att etablera förtroende mellan coach och ungdom. Vi har framgångsrikt skapat väldigt bra relationer till våra ungdomar och i många fall blivit den viktigaste vuxna relationen i vederbörandes liv.

Coachen är helt fristående från boenden och institutioner, det vill säga, denna tjänst är inte platsbunden. Vinsterna med detta är flera. Vi vet att inte alltför sällan flyttas ungdomar runt bland olika HVB-hem, stödboenden, träningslägenheter och så vidare. Varje flytt innebär att relationer upplöses och nya tar vid, vilket ofta främjar redan befintlig tillits- och anknytningsproblematik.

Det är inte ovanligt att ungdomar har ett myndighetsförakt och känner misstänksamhet till bland andra socialtjänsten.
En stor del av coachens roll är att fokusera på att bryta myndighetsförakt så att ungdomen kan se främst socialtjänsten som en tillgång att jobba konstruktivt med. På så vis verkar vi som en brygga mellan myndigheter och ungdomen.

”Hade det inte varit för dig, hade A aldrig varit den hon är idag och att se hur hon utvecklats med din hjälp är ovärderligt”.
(Socialsekreterare)

Vi arbetar mycket med att förändra ungdomars tankemönster och attityder till kriminalitet och missbruk. Vi utmanar deras positiva upplevelser av den tidigare livsstilen och
jobbar mot att de ska se de negativa effekterna. En annan viktig del är att få ungdomar att
ta ansvar för sina handlingar genom att t.ex. delta i rättsprocesser, vara uppriktiga mot Socialtjänsten, skola och så vidare.

Kontinuitet är en viktig faktor för ett effektivt förändringsarbete. Det krävs mycket arbete att förändra ett invant beteende, om det
pågått under en längre tid. Vi träffar ungdomarna kontinuerligt och ofta, för att skapa en stark inverkan i vederbörandes liv. Coachens
arbetstider är flexibla och kan tillgodose den unges behov av kontakt även på kvällar,
helger och högtider.

Då alla ungdomar vi arbetar med har olika bakgrunder samt befinner sig i olika faser av problematik, anpassar vi vår insats helt utifrån de behov som finns. Vi samverkar
i stor utsträckning med socialtjänsten. Vi ser till att hitta en passande sysselsättning som ungdomen kan motiveras till att bibehålla och som på så vis blir utvecklande för denne.

Vi på Ung Invest ger särskilt utsatta ungdomar det där lilla extra genom att samverka med alla instanser. En coachningsinsats från oss ger ungdomen en trygg och vuxen relation. Vi ser till att denne förändrar destruktiva vanor till ett kvalitativt och utvecklande beteendemönster.

”Jag har haft så många kontaktpersoner och andra personal men det min coach gav mig är något helt annat. Dom förändrar verkligen oss på en helt ny nivå.”
(Ungdom 18 år)

Har du frågor om Ung Invest Omsorg
eller vill du veta mer ?

Kontakta oss